Distribuïdora La Bruixa

distrilabruixaLa distribuïdora “La Bruixa”, igual quels col·lectius i gent que difonen l’autogestió, sense els condicionants ètics i ideològics que imposa el mercat comercial, intenta elaborar un espai propi. No ens mou ni el benefici, ni la competència, i amb el nostre treball donem suport a les lluites socials que posen en qüestió l’ordre dominant: Insubmissió,okupacions, antiautoritarisme, antisexisme …

Amb la distribució alternativa, pretenem canviar les relacions mercantilistes que fan del comprador un consumista passiu, del creador una figura elitista i del distribuïdor un intermediari que es regeix pel lucre.

La pràctica en el terreny de distribuir i apropar un material que difícilment es troba en els circuits establerts fa que es generi una economia pròpia, que utilitzen grups i col.lectius per donar suport a les lluites, ajudar a finançar-se i, al mateix temps crear una xarxa que vagi més enllà d’una simple compra-venta. Les relacions que es creen a partir de la distribució o difusió de materials comporta contactes, debats, … que d’altra manera no es donarien. Els nostres preus intenten ser assequibles per a tothom, ja que en els marges del que movem no es dóna la idea del negoci, sinó la de l’intercanvi i les relacions justes.

Juntament amb les revistes, fanzines, mitjans de contrainformació, grups de música, col.lectius, editorials, entre altres aspirem a crear uns espais alliberats de l’Estat i el Capital en el major grau possible.

web: https://www.facebook.com/Distribuidora.Alternativa.LaBruixa

Deixa un comentari