Origen

D’on surt el projecte del “Kasalet”?

Quan Acció Autònoma va néixer l’any 1997 formava part de l’Assemblea d’Okupes de Terrassa i es reunia al C.S.O. Vallparadís. Amb el temps es va començar a buscar un espai propi i més reduït, on continuar desenvolupant-se com a col·lectiu i també per obrir nous fronts i arribar a més gent. Crèiem, i creiem, en l’okupació com a un mitjà per poder dur a terme la nostra lluita i alhora atacar un dels pilars de l’enemic capitalista, la propietat privada i l’especulació que se’n fa amb ella. D’aquí va sorgir el projecte d’okupar un kasal com a espai propi i que sempre hem anomenat “kasalet”.
El projecte des de que va començar ha passat per molts espais físics, els K.O.R.K.’s
(Kasal Okupat Revolucionari i Kombatiu) I, II, III (1997-1999) i IV(1999-2001), el C.S.O. “Els Fanalets”(2002) juntament amb altres col·lectius i, finalment el “Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney” on ens trobem avui.

L’any 2014 el col·lectiu Acció Autònoma es va autodissoldre i la gestió del Kasalet va passar a fer-se a través d’una assemblea formada tant pels col·lectius que es reuneixen al Kasalet com per persones a nivell individual.